संत भानुदास अभंग

तुमचें नाम गोड नाम – संत भानुदास अभंग नाममहिमा – ३८

तुमचें नाम गोड नाम – संत भानुदास अभंग नाममहिमा – ३८


तुमचें नाम गोड नाम गोड ।
पुरवी कोड जीवांचें ॥१॥
वाचे सुलभ नामावळी ।
महादोषां होय होली ॥२॥
सुख अनुपम्य गातां नाम ।
भानूदास म्हणे आम्हां विश्राम ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमचें नाम गोड नाम – संत भानुदास अभंग नाममहिमा – ३८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *