संत भानुदास अभंग

शरणागत जाहलिया – संत भानुदास अभंग रामनाममहिमा – ४७

शरणागत जाहलिया – संत भानुदास अभंग रामनाममहिमा – ४७


शरणागत जाहलिया उपेक्षीना देव ।
हा आहे अनुभव माझे देहीं ॥१॥
हो का राव रंक कुळ यातिहीन ।
करतां नामस्मरण न वंची देव ॥२॥
भानुदास म्हणे स्मरा त्या रामासी ।
चुकेल चौर्‍यांयंशी वेरझार ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शरणागत जाहलिया – संत भानुदास अभंग रामनाममहिमा – ४७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *