संत भानुदास अभंग

अधोगती आम्हीं जावें – संत भानुदास अभंग करूणा – ६१

अधोगती आम्हीं जावें – संत भानुदास अभंग करूणा – ६१ 


अधोगती आम्हीं जावें पंढरीनाथा ।
ऐसें तुझ्या चित्ता आलें काय ॥१॥
पडिलों पदरीं अन्यायी अन्यायी मी दीन ।
नेई सांभळुन कैसें तरी ॥२॥
मज अनाथाची परिसावी विनंती ।
भानुदास स्तुति करीतसे ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अधोगती आम्हीं जावें – संत भानुदास अभंग करूणा – ६१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *