ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने

ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने पत्ता :-   रा. विटा तालुका कन्नड जिल्हा औरंगाबाद सेवा :-  कीर्तनकार मो. नं :- 97664 22752 सविस्तर माहिती :-  महाराज कीर्तन व  भागवत या माध्यमातून समाजप्रबोधन करतात व अशा पद्धतीने वारकरी संप्रदायाचा वारसा जपतात. ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प.आण्णासाहेब महाराज जाधव

ह.भ.प.आण्णासाहेब महाराज जाधव पत्ता :-  मु.पो. सोग्रस ता.चांदवड जि.नाशिक सेवा :- हार्मोनियम वादक मो नं :- 9860713857 सविस्तर माहिती :-  महाराजांना  वयाच्या 20 व्या वर्षापासून संत साहित्याची आवड होती. त्यांनी आपली हार्मोनियम वादन व गायन कला ही अध्यात्मिक क्षेत्रांमध्ये करत असलेली सेवा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले आहे. ह.भ.प.आण्णासाहेब महाराज जाधव तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प अनिल महाराज साबळे

ह.भ.प अनिल महाराज साबळे पत्ता :- रा. आठेगाव ता. कन्नड जि. औरंगाबाद सेवा :- कीर्तनकार मो नं  :- 96896 16122 सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन प्रसिद्ध प्रमुख वारकरी सेवा मंडळ कन्नड तालुक्यात वारकरी सांप्रदाय काम करतात. ह.भ.प अनिल महाराज साबळे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे पत्ता :- ह.मु.व्याळा, ता.बाळापूर, जि.अकोला. सेवा :- संगीत भागवत,कीर्तन,प्रवचन,ज्ञानेश्वरी पारायण मो. नं :- ९९६०२९९१३८ सविस्तर माहिती :- महाराज संगीत भागवत कीर्तन प्रवचन ज्ञानेश्वरी पारायण या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प. राजेंद्र महाराज दांडगे

ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे पत्ता :-  मुंडवाडीकर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद सेवा :– किर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा संगीत मो. नं :- 9552082699 सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात व तसेच भागवत धर्माचा प्रसार करतात. ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे तुकाराम गाथा ह.भ.प.