ह. भ. प. बाळू महाराज

ह. भ. प. बाळू महाराज पत्ता :- तेलगणा सेवा :- मृदंगाचार्य मो नं :- 99636 44674 सविस्तर माहिती :- महाराजांनी आळंदी मध्ये आठ वर्ष मृदुंगाचे शिक्षण घेतले. या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करत आहेत.

Ashok maharaj santsahitya.in

ह.भ.प.अशोक महाराज सुरडकर

ह.भ.प.अशोक महाराज सुरडकर पत्ता :-  मु.पो. उंडणगाव ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद सेवा :- कीर्तनकार मो.नं :- 9130217377 सविस्तर माहिती :- अ.भा.श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे आजीवन प्रचारक राष्ट्रीय कीर्तनकार ह. भ.प.डॉ. उद्धवरावजी गाडेकर महाराज यांचे शिष्य ह.भ.प. अशोक महाराज सुरडकर राष्ट्रीय कीर्तनकार (श्री गुरुदेव सेवाश्रम पाटसूळ रे ) राष्ट्रीय कीर्तन, गाथा, ज्ञानेश्वरी, ग्रामगीता प्रचार प्रसार…. 2 …

ह.भ.प गोपाळ महाराज नरके

ह.भ.प गोपाळ महाराज नरके पत्ता :-  मु. पो वांगी तालुका माजलगाव जिल्हा बिड सेवा :- मृदंगाचार्य मो.नं :- 9763272852 सविस्तर माहिती :- महाराज मृदंगाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. ह.भ.प  

sagar_devghare_santsahitya.in

ह.भ.प. सागर महाराज देवघरे

ह.भ.प. सागर महाराज देवघरे पत्ता :- रा. तळेगांव (श्यामजीपंत) ता. आष्टी, जि. वर्धा सेवा :- कीर्तनकार, भागवताचार्य व रामायनाचार्य मो. नं :- 96734 43353 सविस्तर माहिती :-  ह भ प सागर महाराज देवघरे भागवताचार्य रामायणाचार्य त्यांच्या कार्यातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. ह भ प सागर महाराज देवघरे संत साहित्यावर प्रोफाईल बनवण्यासाठी संपर्क करा

Sharavan_bhoye_santsahitya.in

ह.भ.प. श्रावण महाराज भोये

ह.भ.प. श्रावण महाराज भोये पत्ता :- मु.पळसपाडा पो. पोशेरा ता. मोखाडा जि. पालघर सेवा :- कीर्तनकार मो. नं :- 9309163570 सविस्तर माहिती :- श्रावण महाराज भय्या त्यांचे कीर्तनाच्या माध्यमातून गायनाच्या माध्यमातून लोकापर्यंत वारकरी संप्रदायाचे प्रसार करत आहेत संत साहित्यावर प्रोफाईल बनवण्यासाठी संपर्क करा