छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पाळणा

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पाळणा

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पाळणा – तुज जोजविते माय जिजाई बाळ…

तुज जोजविते माय जिजाई बाळा । नीज रे नीज लडिवाळा ।
मध्यरात्रीचा प्रहर लाडक्या आला । झोप का येईना तुजला ॥
झोके देते गीत गात अंगाई । तरी डोळा लागत नाही ।
बाळा अला थांबिव चाळा आता । थकले मी झोके देता ॥
तू महाराष्ट्राचा त्राता । मनी धरली कसली चिंता ।
पाठिशी भवानी माता । माउलिया जीवीचा जिव्हाळा ।
नीज रे नीज लडिवाळा ॥१॥

चल ठेव दुरी हातामधली ढाल । निद्रा करी बाळा खुशाल ।
झोपली कशी बारा मावळी थेट । शिवनेर जुन्नर पेठ ॥
नि:शब्द कशी पसरली रे शांती । या मराठी भूमीवरती ॥
बागूलबुवा आला काळा काळा । झडकरी झोप रे बाळा ॥
कोकणच्या चौदा ताली । झोपल्या घाटाखाली ।
आणि रात्र बहुतचि झाली । किती सांगु तुला समजावू वेल्हाळा ।
नीज रे नीज लडिवाळा ॥२॥


छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पाळणा समाप्त 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *