संत चोखामेळा अभंग

चोखट चांग चोखट – संत चोखामेळा अभंग – १०

चोखट चांग चोखट – संत चोखामेळा अभंग – १०


चोखट चांग चोखट चांग ।
एक माझा पांडुरंग ॥१॥
सुख तयाचे चरणीं ।
अवघी सुकृतांची खाणी ॥२॥
महापातकी नासले ।
चोखट नाम हें चांगले ॥३॥
महाद्वारी चोखामेळा ।
विठ्ठल पाहातसे डोळां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चोखट चांग चोखट – संत चोखामेळा अभंग – १०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *