संत चोखामेळा अभंग

हीन याती माझी – संत चोखामेळा अभंग – १०८

हीन याती माझी – संत चोखामेळा अभंग – १०८


हीन याती माझी देवा ।
कैसी घडे तुझी सेवा ॥१॥
मज दूर दूर हो म्हणती ।
तुज भेटूं कवण्या रीती ॥२॥
माझा लागतांचि कर ।
सिंतोडा घेताती करार ॥३॥
माझ्या गोविंदा गोपाळा ।
करूणा भाकी चोखामेळा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हीन याती माझी – संत चोखामेळा अभंग – १०८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *