संत चोखामेळा अभंग

आतां माझा सर्व – संत चोखामेळा अभंग – ११२

आतां माझा सर्व – संत चोखामेळा अभंग – ११२


आतां माझा सर्व निवेदिला भाव ।
धरोनी एक ठाव राहिलोंसे ॥१॥
जेथें काळाचाहि न पुरे हात ।
तयाचे पायीं चित्त समर्पिलें ॥२॥
भय नाहीं चिंता कोणता प्रकार ।
झालोंसे निर्भय नामबळें ॥३॥
चोखा म्हणे आतां लागलासे झरा ।
विठोबा दातारा याचि नामें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां माझा सर्व – संत चोखामेळा अभंग – ११२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *