संत चोखामेळा अभंग

आपुल्या स्वहिता वाचेसी – संत चोखामेळा अभंग – ११३

आपुल्या स्वहिता वाचेसी – संत चोखामेळा अभंग – ११३


आपुल्या स्वहिता वाचेसी उच्चारा ।
आळस न करा क्षणभरी ॥१॥
जाईल हा देह वाउगाचि उगा ।
अभ्रांची छाया जयापरी ॥२॥
असारा साराचे नक पडूं भरी ।
सार तेंचि धरी हरिनाम ॥३॥
चोखा म्हणे नाम हाचि मंत्र सुगम ।
नको आन श्रम जाय वांया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आपुल्या स्वहिता वाचेसी – संत चोखामेळा अभंग – ११३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *