संत चोखामेळा अभंग

आमुचें संचित जैसें – संत चोखामेळा अभंग – ११४

आमुचें संचित जैसें – संत चोखामेळा अभंग – ११४


आमुचें संचित जैसें जैसें आहे ।
तेथें तो उपाय न चले कांही ॥१॥
सुखें आठवीन तुमचें हें नाम ।
न होय तेणें श्रम जीवा कांही ॥२॥
कासया करूं जिवासी आटणी ।
नाम निर्वाणी तारीतसे ॥३॥
मागेही तरले पुढेंही तरती ।
चोखा म्हणे चित्तीं दृढ वसो ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आमुचें संचित जैसें – संत चोखामेळा अभंग – ११४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *