संत चोखामेळा अभंग

सप्रेम निवृत्ति आणि – संत चोखामेळा अभंग – १३९

सप्रेम निवृत्ति आणि – संत चोखामेळा अभंग – १३९


सप्रेम निवृत्ति आणि ज्ञानदेव ।
मुक्ताईचा भाव विठ्ठल चरणीं ॥१॥
सोपान सांवता गोरा तो कुंभार ।
नरहरी सोनार प्रेम भरित ॥२॥
कबीर कमाल रोहिदास चांभार ।
आणिक अपार वैष्णव जन ॥३॥
चोखा तया पायीं घाली लोटांगण ।
वंदितो चरण प्रेमभावें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सप्रेम निवृत्ति आणि – संत चोखामेळा अभंग – १३९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *