संत चोखामेळा अभंग

अखंड समाधी होउनी – संत चोखामेळा अभंग – १४०

अखंड समाधी होउनी – संत चोखामेळा अभंग – १४०


अखंड समाधी होउनी ठेलं मन ।
गेलें देहभान विसरोनी ॥१॥
विधिनिषेध भेणें न मोडे समाधी ।
तुटली उपाधी लिगाडाची ॥२॥
चालतां बोलतां न मोडे समाधी ।
मूळ अंतरशुद्धी कारण हें ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा समाधी सोहळा ।
जाणे तो विरळा लक्षामाजीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अखंड समाधी होउनी – संत चोखामेळा अभंग – १४०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *