संत चोखामेळा अभंग

असोनि नसणें या – संत चोखामेळा अभंग – १४१

असोनि नसणें या – संत चोखामेळा अभंग – १४१


असोनि नसणें या नांव स्वार्थ ।
येथेंचि परमार्थ सुखी होय ॥१॥
स्वार्थ परमार्थ आपुलेची देहीं ।
अनुभवोनि पाहीं तुझा तूंची ॥२॥
सुख दु:ख दोन्ही वाहूं नको ओझें ।
मी आणि माझें परतें सारीं ॥३॥
चोखा म्हणे तोचि योगियांचा राणा ।
जिहीं या खुणा अनुभविल्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

असोनि नसणें या – संत चोखामेळा अभंग – १४१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *