संत चोखामेळा अभंग

आपुला विचार न – संत चोखामेळा अभंग – १४३

आपुला विचार न – संत चोखामेळा अभंग – १४३


आपुला विचार न कळे जयांसी ।
ते या संसाराशी पशू आले ॥१॥
पशूचा उपयोग बहुतांपरी आहे ।
हा तो वायां जाय नरदेह ॥२॥
परि भ्रांति भुली पडलीसे जीवा ।
आवडी केशवा नाठविती ॥३॥
चोखा म्हणे नाम जपतां फुकाचें ।
काय याचें वेचे धन वित्त ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आपुला विचार न – संत चोखामेळा अभंग – १४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *