संत चोखामेळा अभंग

आला नरदेहीं पाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १४५

आला नरदेहीं पाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १४५


आला नरदेहीं पाहीं ।
शुद्धी नेणें ठायींचे ठायीं ॥१॥
करी प्रपंच काबाड ।
भार वाही खर द्वाड ॥२॥
न ये राम नाम मुखीं ।
नाहीं कधीं संत ओळखी ॥३॥
करी वाद अपवाद ।
नाही अंत:करण शुद्ध ॥४॥
मळ नासोनि निर्मळ ।
चोखा म्हणे गंगाजळ ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आला नरदेहीं पाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १४५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *