संत चोखामेळा अभंग

चंदनाचे संगे बोरीया – संत चोखामेळा अभंग – १५०

चंदनाचे संगे बोरीया – संत चोखामेळा अभंग – १५०


चंदनाचे संगे बोरीया बाभळी ।
हेकळी टाकळी चंदनाची ॥१॥
संतांचिया संगें अभाविक जन ।
तयाच्या दर्शनें तेची होती ॥२॥
चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा ।
नाहीं तरी भार वाहवा खरा ऐसा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चंदनाचे संगे बोरीया – संत चोखामेळा अभंग – १५०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *