संत चोखामेळा अभंग

जन्मला देह पोशिला – संत चोखामेळा अभंग – १५१

जन्मला देह पोशिला – संत चोखामेळा अभंग – १५१


जन्मला देह पोशिला सुखाचा ।
काय भरंवसा याचा आहे ॥१॥
येकलेंचि यावें येकलेंचि जावें ।
हेंचि अनुभवावें आपणाची ॥२॥
कोण हे आघवे सुखाचे संगती ।
अंतकाळी होती पाठीमोरे ॥३॥
चोखा म्हणे याचा न धरीं भरंवसा ।
शरणजा सर्वेशा विठोबासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जन्मला देह पोशिला – संत चोखामेळा अभंग – १५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *