संत चोखामेळा अभंग

जन्मांचे साकडें नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १५२

जन्मांचे साकडें नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १५२


जन्मांचे साकडें नाहीं माझे कोडें ।
जेंणें तुम्हां पडे वोझें देवा ॥१॥
कोणत्याही कुळीं उंच नीच वर्ण ।
हे मज कारण नाहीं त्याचें ॥२॥
कोण हे आघवे सुखाचे संगती ।
अंतकाळी होती पाठीमोरे ॥३॥
चोखा म्हणे याचा न धरीं भरंवसा ।
शरण जा सर्वेशा विठोबासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जन्मांचे साकडें नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *