संत चोखामेळा अभंग

जन्मांचे साकडें नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १५३

जन्मांचे साकडें नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १५३


जन्मांचे साकडें नाहीं माझे कोडें ।
जेंणें तुम्हां पडे वोझें देवा ॥१॥
कोणत्याही कुळीं उंच नीच वर्ण ।
हे मज कारण नाहीं त्याचें ॥२॥
वैष्णवाचे घरीं लोळेन परवरी ।
करीं कधिकारी उच्छिष्टाचा ॥३॥
चोखा म्हणे जया घडे पंढरीची वारी ।
तयाचिये घरी पशुयाती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जन्मांचे साकडें नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – १५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *