संत चोखामेळा अभंग

जया जे वासना तया – संत चोखामेळा अभंग – १५४

जया जे वासना तया – संत चोखामेळा अभंग – १५४


जया जे वासना तया ती भावना ।
होतसे जाणा आदि अंतीं ॥१॥
कामाचे विलग आवरावें चित्त ।
क्रोधाचा तो ऊत शांतवोनी ॥२॥
ममताही माया दंभ अहंकार ।
आवरावे साचार शांति सुखें ॥३॥
चोखा म्हणे याचा न धरावा संग ।
तरीच पांडुरंग हाता लागे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जया जे वासना तया – संत चोखामेळा अभंग – १५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *