संत चोखामेळा अभंग

डोळियाचा देंखणा पाहतांच – संत चोखामेळा अभंग – १५५

डोळियाचा देंखणा पाहतांच – संत चोखामेळा अभंग – १५५


डोळियाचा देंखणा पाहतांच दिठी ।
डोळाच निघाला देखण्या पोटी ॥१॥
डोळ्याचा देखणा पाहिला डोळा ।
आपेआप तेथें झांकला डोळा ॥२॥
चोखा म्हणे नवलाव झाला ।
देखणा पाहतां डोळा विराला ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

डोळियाचा देंखणा पाहतांच – संत चोखामेळा अभंग – १५५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *