संत चोखामेळा अभंग

देव म्हणे नारदासी – संत चोखामेळा अभंग – १५८

देव म्हणे नारदासी – संत चोखामेळा अभंग – १५८


देव म्हणे नारदासी ।
जाय निर्मळा तीर्थासी ॥१॥
तीर्थ निर्मळे संगमी ।
स्नान करी नारदस्वामी ॥२॥
नारदाची नारदी सरी ।
धन्य धन्य मेहुणपुरी ॥३॥
चोखा म्हणे हेंचि देई ।
स्नान घडो तये ठायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देव म्हणे नारदासी – संत चोखामेळा अभंग – १५८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *