संत चोखामेळा अभंग

देह बुद्धीवेगळें जें – संत चोखामेळा अभंग – १५९

देह बुद्धीवेगळें जें – संत चोखामेळा अभंग – १५९


देह बुद्धीवेगळें जें आकारलें ।
निर्गुण तें सगुणपणें उभें केलें ॥१॥
देव पहा तुम्हीं देव पहा ।
तुम्हीं देव पहा तुम्हीं आपुले देहीं ॥२॥
उघडाचि देवो जगीं प्रकाशला ।
नागव्याक्तानें देव ग्रासीला ॥३॥
चोखा म्हणे नागवे उघडे झाले एक ।
सहज मीपण देख मावळले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देह बुद्धीवेगळें जें – संत चोखामेळा अभंग – १५९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *