संत चोखामेळा अभंग

फुलाचे अंगीं सुवास – संत चोखामेळा अभंग – १६८

फुलाचे अंगीं सुवास – संत चोखामेळा अभंग – १६८


फुलाचे अंगीं सुवास असे ।
फूल वाळलिया सुवास नासे ॥१॥
मृत्तिकेचे घट केले नानापरी ।
नाव ठेविलें रांझण माथण घागरी ॥२॥
विराली मृत्तिका फुटले घट ।
प्राणी कां फुकट शोक करी ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसें मृगजळ पाही ।
विवेकी तिये ठायीं न गुंतेची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

फुलाचे अंगीं सुवास – संत चोखामेळा अभंग – १६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *