संत चोखामेळा अभंग

बावरे मन रात्रंदिवस – संत चोखामेळा अभंग – १६९

बावरे मन रात्रंदिवस – संत चोखामेळा अभंग – १६९


बावरे मन रात्रंदिवस झालें ।
नावरे वाहिलें काय करूं ॥१॥
येणें माझा कैसा घेतिलासे लाहो ।
आतां कोठे जावो देशांतरीं ॥२॥
न धरीं तयाची संगतीची गोडी ।
झाली वोढावोढी साच दिसे ॥३॥
चोखा म्हणे याचा न तुटे संबंध ।
येणें मज बाध लाविलासे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बावरे मन रात्रंदिवस – संत चोखामेळा अभंग – १६९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *