संत चोखामेळा अभंग

बैसोनि निवांत करीन – संत चोखामेळा अभंग – १७०

बैसोनि निवांत करीन – संत चोखामेळा अभंग – १७०


बैसोनि निवांत करीन चिंतन ।
काया वाचा मनसहित देवा ॥१॥
नामाचा आठव हेचि सोपें वर्म ।
अवघें कर्माकर्म पारूषती ॥२॥
या परतें साधन आन कांहीं नेणें ।
अखंड वाचे म्हणे रामकृष्ण ॥३॥
सुलभ हा मंत्र तारक जीवासी ।
येणें भवासी उतार होय ॥४॥
चोखा म्हणे मज सांगितलें कानीं ।
राम कृष्ण वाणीं जप सदा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बैसोनि निवांत करीन – संत चोखामेळा अभंग – १७०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *