संत चोखामेळा अभंग

याचिया छंदा जे लागले – संत चोखामेळा अभंग – १७१

याचिया छंदा जे लागले – संत चोखामेळा अभंग – १७१


याचिया छंदा जे लागले प्राणी ।
त्याची धुळधाणी केली येणें ॥१॥
याचा संग पुरे याचा संग पुरे ।
अंतरी ते उरे हांव हांव ॥२॥
स्वार्थ परमार्थ घातिलासे चिरा ।
किती फजीतखोरा बुझवावें ॥३॥
न जावें तेथें हाटेची जाय ।
करूं नये तें करीं स्वयें न धरीं कांही ॥४॥
चोखा म्हणे तुज तुझीच आण ।
होई समाधान घटिकाभरी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

याचिया छंदा जे लागले – संत चोखामेळा अभंग – १७१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *