संत चोखामेळा अभंग

वाढलें शरीर काळाचें – संत चोखामेळा अभंग – १७३

वाढलें शरीर काळाचें – संत चोखामेळा अभंग – १७३


वाढलें शरीर काळाचें हें ग्वाजें ।
काय माझें तुझें म्हणतोसी ॥१॥
बाळ – तरुण दशा आपुलेच अंगीं ।
आपणची भोगी वृद्धपण ॥२॥
आपुला आपण न करी विचार ।
काय हे अमर शरीर याचें ॥३॥
चोखा म्हणे भुलला मोहळाचे परी ।
मक्षिके निर्धारी वेढियेला ॥४॥ 


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाढलें शरीर काळाचें – संत चोखामेळा अभंग – १७३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *