संत चोखामेळा अभंग

वांया हांव भरी गुंतले – संत चोखामेळा अभंग – १७४

वांया हांव भरी गुंतले – संत चोखामेळा अभंग – १७४


वांया हांव भरी गुंतले कबाडी ।
करिताती जोडी पुढीलाची ॥१॥
ऐसे तें वोंगळ देख आंधळे ।
भोगिताती बळें सुख दु:खं ॥२॥
नाशिवंत अवघे मानियेलें साच ।
करिती हव्यास जन्मोजन्मीं ॥३॥
चोखा म्हणे यासी काय उपदेश ।
भोगी नर्कवास कल्पवरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वांया हांव भरी गुंतले – संत चोखामेळा अभंग – १७४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *