संत चोखामेळा अभंग

वांया हांव भरी – संत चोखामेळा अभंग – १७५

वांया हांव भरी – संत चोखामेळा अभंग – १७५


वांया हांव भरी नका घालूं मन ।
चिंतावे चरण विठोबाचे ॥१॥
हेंचि साधन साराचें सार ।
येणें भवपार उतरती ॥२॥
न करी आळस नामाचा क्षणभरी ।
कामक्रोध दुरी पळे येणें ॥३॥
दया क्षा शांति संतांची संगती ।
यां परती विश्रांती दुजी नाहीं ॥४॥
चोखा म्हणे दृढ धरावा विश्वासा ।
नामाचा निजध्यास सर्वकाळ ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वांया हांव भरी – संत चोखामेळा अभंग – १७५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *