संत चोखामेळा अभंग

काळाचा विटाळ जीवशिवा – संत चोखामेळा अभंग – १७९

काळाचा विटाळ जीवशिवा – संत चोखामेळा अभंग – १७९


काळाचा विटाळ जीवशिवा अंगीं ।
बांधलासे जगीं दृढ गांठीं ॥१॥
विटाळी विटाळ चवदाही भुवनीं ।
स्थावर जंगम व्यापुनी विटाळची ॥२॥
सुखासी विटाळ दु:खासी विटाळ ।
विटाळीं विटाळ वाढलासे ॥३॥
विटाळाचे अंगी विटाळाचे फळ ।
चोखा तो निर्मळ नाम गाय ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

काळाचा विटाळ जीवशिवा – संत चोखामेळा अभंग – १७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *