संत चोखामेळा अभंग

कोण तो सोंवळा – संत चोखामेळा अभंग – १८०

कोण तो सोंवळा – संत चोखामेळा अभंग – १८०


कोण तो सोंवळा कोण तो वोंवळा ।
दोहींच्या वेगळा विठ्ठल माझा ॥१॥
कोणासी विटाळ कशाचा जाहला ।
मुळींचा संचला सोंवळाची ॥२॥
पांचाचा विटाळ येकचिये आंगा ।
सोंवळा तो जगामाजी कोण ॥३॥
चोखा म्हणे माझा विठ्ठल सोंवळा ।
अरूपें आगळा विटेवरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोण तो सोंवळा – संत चोखामेळा अभंग – १८०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *