संत चोखामेळा अभंग

बहुतांचे धांवणे केलें – संत चोखामेळा अभंग – १८

बहुतांचे धांवणे केलें – संत चोखामेळा अभंग – १८


बहुतांचे धांवणे केलें बहुतापरी ।
उदार श्रीहरी वैकुंठीचा ॥१॥
तोचि महाराज चंद्रभागें तीरीं ।
उभा विटेवरी विठ्ठल देवो ॥२॥
भक्तीचा आळुका भावाचा भुकेला ।
न कळे ज्याची लीला ब्रम्हादिका ॥३॥
चोखा म्हणे तो हा नांदतो पंढरी ।
दरूशनें उद्धरी जडजीवां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुतांचे धांवणे केलें – संत चोखामेळा अभंग – १८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *