संत चोखामेळा अभंग

भक्तांचिया लोभा वैकुंठ – संत चोखामेळा अभंग – १९

भक्तांचिया लोभा वैकुंठ – संत चोखामेळा अभंग – १९


भक्तांचिया लोभा वैकुंठ सांडिलें ।
उभेंचि राहिले पंढरीये ॥१॥
कनवाळु उदार तो हा श्रीहरी ।
जडजीवा उद्धरी नामें एका ॥२॥
बांधियेलें ब्रीद तोडर चरणीं ।
त्रैलोक्याचा धनी पंढरीये ॥३॥
चोखा म्हणे आमुचा कैवारी विठ्ठल ।
नलगे काळ वेळ नाम घेतां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्तांचिया लोभा वैकुंठ – संत चोखामेळा अभंग – १९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *