संत चोखामेळा अभंग

भाविकांच्या लोभा होऊनी – संत चोखामेळा अभंग – २०

भाविकांच्या लोभा होऊनी – संत चोखामेळा अभंग – २०


भाविकांच्या लोभा होऊनी आर्तभूत ।
उभाचि तिष्ठत पंढरीये ॥१॥
काय करों प्रेम न कळे या देवा ।
गुंतोनिया भावा राहे सुखें ॥२॥
वर्ण अभिमान न धरी कांही चाड ।
भक्तिसुख गोड तयालागीं ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसी कनवाळु माउली ।
कृपेची साउली दीनां करी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भाविकांच्या लोभा होऊनी – संत चोखामेळा अभंग – २०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *