संत चोखामेळा अभंग

वेदासी विटाळ शास्त्रासी – संत चोखामेळा अभंग – १८४

वेदासी विटाळ शास्त्रासी – संत चोखामेळा अभंग – १८४


वेदासी विटाळ शास्त्रासी विटाळ ।
पुराणें अमंगळ विटाळाचीं ॥१॥
जीवासी विटाळ शिवासी विटाळ ।
काया अमंगळ विटाळाची ॥२॥
ब्रम्हिया विटाळ विष्णूसी विटाळ ।
शंकरा विटाळ अमंगळ ॥३॥
जन्मतां विटाळ मरतां विटाळ ।
चोखा म्हणे विटाळ आदिअंती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वेदासी विटाळ शास्त्रासी – संत चोखामेळा अभंग – १८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *