संत चोखामेळा अभंग

बहुत प्रकार बहुत – संत चोखामेळा अभंग – १८५

बहुत प्रकार बहुत – संत चोखामेळा अभंग – १८५


बहुत प्रकार बहुत या जगाचे ।
काय वानूं त्याचे गुणदोष ॥१॥
नीच हे याति अनामिक नांव ।
तेथें भावाभाव कोण कैचा ॥२॥
चाहाड चोर जार भ्रष्ट ते साचे ।
हीनत्व जन्मांचे पदरीं आहे ॥३॥
चोखा म्हणे त्यांचे संगती पडिलों ।
बहु हे पीडिलों वियोगानें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुत प्रकार बहुत – संत चोखामेळा अभंग – १८५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *