संत चोखामेळा अभंग

कैसा या लोभें गोवियेला – संत चोखामेळा अभंग – १८७

कैसा या लोभें गोवियेला – संत चोखामेळा अभंग – १८७


कैसा या लोभें गोवियेला ।
हा तो आपैसाचि राहिला ॥१॥
मज तो वाटे चोज याचे ।
खातां खादलें खाय साचें ॥२॥
ऐसी काय तुझी भीड ।
पडली ते न कळे गूढ ॥३॥
चोखा म्हणे भुलवण्या ।
धन्य नामया शाहाण्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कैसा या लोभें गोवियेला – संत चोखामेळा अभंग – १८७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *