संत चोखामेळा अभंग

जोहार मायबाप जोहार – संत चोखामेळा अभंग – १८९

जोहार मायबाप जोहार – संत चोखामेळा अभंग – १८९


जोहार मायबाप जोहार ।
तुमच्या महाराचा मी महार ॥१॥
बहु भुकेला जाहलों ।
तुमच्या उष्टयासाठीं आलों ॥२॥
बहु केली आस ।
तुमच्या दासाचा मी दास ॥३॥
चोखा म्हणे पाटी ।
आणिली तुमच्या उष्टयासाठीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जोहार मायबाप जोहार – संत चोखामेळा अभंग – १८९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *