संत चोखामेळा अभंग

वासुदेव दिंडी गान – संत चोखामेळा अभंग – १९०

वासुदेव दिंडी गान – संत चोखामेळा अभंग – १९०


वासुदेव दिंडी गान ।
प्रसाद मागूं आले दान ।
आणिक आले कोण कोण ।
त्यांची नावें परिसावी ॥१॥
ब्राम्हाण क्षत्रिय शूद्र वाणि ।
मागूं आल्या चारी खाणी ।
लिहिणार जोशी पंडित गणीं ।
चाटे भाट आले ते ॥२॥
गोंधळ डफ गाणें बहीरव जोगी ।
बाळसंतोषी आणि बैरागी ।
फकीर डाकुलता तो वेगी ।
कान फाडया आला तो ॥३॥
सारमंडळी आलासे ।
राहा विनोदें बोलतसे ।
चोखा महार जोहार करितसे ।
प्रसाद देई म्हणोनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वासुदेव दिंडी गान – संत चोखामेळा अभंग – १९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *