संत चोखामेळा अभंग

अनाम जयासी तेचं – संत चोखामेळा अभंग – २

अनाम जयासी तेचं – संत चोखामेळा अभंग – २


अनाम जयासी तेचं रूपा आलें । उभें तें राहिलें विटेवरी ॥१॥
पुंडलिकाच्या प्रेमा युगे अठ्ठावीस । समचरणी वास पंढरीये ॥२॥
चोखा म्हणे ऐसा भक्तांचा कनवाळू । जाणे लळा पाळू भाविकांचा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अनाम जयासी तेचं – संत चोखामेळा अभंग – २

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *