संत चोखामेळा अभंग

अवघा प्रेमाचा पुतळा – संत चोखामेळा अभंग – ३

अवघा प्रेमाचा पुतळा – संत चोखामेळा अभंग – ३


अवघा प्रेमाचा पुतळा ।
विठ्ठल पाहा उघडा डोळा ॥१॥
जन्ममरणाची येरझारी ।
तुटे भवभय निर्धारी ॥२॥
ऐसा प्रताप आगळा ।
गाये नाचे चोखामेळा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अवघा प्रेमाचा पुतळा – संत चोखामेळा अभंग – ३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *