संत चोखामेळा अभंग

अंगिकार करी तयाचा – संत चोखामेळा अभंग – ४

अंगिकार करी तयाचा – संत चोखामेळा अभंग – ४


अंगिकार करी तयाचा विसर ।
न पडे साचार तया लागीं ॥१॥
तो हा महाराज चंद्रभागे तटी ।
उभा वाळुवंटी भक्तकाजा ॥२॥
अनाथा कैवारी दीना लोभपर ।
वागवितो भार अनाथांचा ॥३॥
चोखा म्हणे माझी दयाळू माउली ।
उभी ती राहिली विटेवरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अंगिकार करी तयाचा – संत चोखामेळा अभंग – ४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *