संत चोखामेळा अभंग

आणिक दैवतें देतीं – संत चोखामेळा अभंग – ५

आणिक दैवतें देतीं – संत चोखामेळा अभंग – ५


आणिक दैवतें देतीं काय बापुडीं ।
काय याची जोडी इच्छा पुरे ॥१॥
तैसा नव्हे माझा पंढरीचा राजा ।
न सांगता सहजा इच्छा पुरे ॥२॥
न लगे आटणी तपाची दाटणी ।
न लगे तीर्थाटणी काया क्लेश ॥३॥
चोखा म्हणे नाम जपतां सुलभ ।
रुक्मिणीवल्लभ जवळी वसे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आणिक दैवतें देतीं – संत चोखामेळा अभंग – ५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *