संत चोखामेळा अभंग

तुम्हांसी शरण बहुत – संत चोखामेळा अभंग – ३२६

तुम्हांसी शरण बहुत – संत चोखामेळा अभंग – ३२६


तुम्हांसी शरण बहुत मागे आले ।
तयांचे साहिले अपराध ॥१॥
तैसा मी पामर यातिहीन देवा ।
माझा तो कुढावा करा तुम्ही ॥२॥
नाहीं अधिकार उच्छिष्‍टा वेगळा ।
म्हणवोनी कळवळा पाळा माझा ॥३॥
चोखा म्हणे मज कांहीं तें न कळे ।
नामाचिया बळें काळ कंठी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्हांसी शरण बहुत – संत चोखामेळा अभंग – ३२६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *