संत चोखामेळा अभंग

जया जे वासना – संत चोखामेळा अभंग – २२९

जया जे वासना – संत चोखामेळा अभंग – २२९


जया जे वासना ते पुरवीत ।
आपण तिष्‍ठत राहे द्वारीं ॥१॥
बळीचिया भावा द्वारपाळ होय ।
सुदाम्याचें खाय पोहें सुखें ॥२॥
विदुराचें घरीं आवडीं कण्या खाय ।
हात पसरिताहे भाजी पाना ॥३॥
गौळियाचे घरीं करीतसे चोरी ।
काला स्वयें करी गोपाळांसी ॥४॥
चोखा म्हणे ऐसा नाटकी श्रीहरी ।
तोचि हा पंढरी भीमातटीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जया जे वासना – संत चोखामेळा अभंग – २२९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *