संत चोखामेळा अभंग

बहुत कनवाळु बहु – संत चोखामेळा अभंग – २२८

बहुत कनवाळु बहु – संत चोखामेळा अभंग – २२८


बहुत कनवाळु बहु हा दयाळु ।
जाणे लळा पाळू भाविकाचा ॥१॥
जात वित्त गोत न पाहेचि कांहीं ।
घालावी ही पायीं मिठी उगी ॥२॥
न मागतां आभारी आपेंआप होतो ।
भाविकासी देतो भुक्तिमुक्ति ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा लाघवी श्रीहरी ।
भवभय वारी दरुशनें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुत कनवाळु बहु – संत चोखामेळा अभंग – २२८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *