संत चोखामेळा अभंग

न करीं आळस – संत चोखामेळा अभंग – २२७

न करीं आळस – संत चोखामेळा अभंग – २२७


न करीं आळस जाय पंढरीसी ।
अवघी सुख राशि तेथें आहे ॥१॥
पाहातां भिंवरा करीं एक स्नान ।
घालीं लोटांगण पुंडलीका ॥२॥
कान धरोनी सुखें नाचा महाद्वारीं ।
तयां सुखा सरी दुजी नाहीं ॥३॥
पाहातां श्रीमुख हरे तहान भूक ।
चोखा म्हणे सुख विठूपायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

न करीं आळस – संत चोखामेळा अभंग – २२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *