संत चोखामेळा अभंग

योग याग तप – संत चोखामेळा अभंग – २३८

योग याग तप – संत चोखामेळा अभंग – २३८


योग याग तप व्रत आणि दान ।
करितां साधन नाना कष्‍ट ॥१॥
सुलभ सोपेरें नाम विठोबाचें ।
सकळ साधनांचें मूळ बीज ॥२॥
येणें भवव्यथा तुटेल जीवाची ।
प्रतिज्ञा संतांची हीच असे ॥३॥
म्हणोनि नामाचा करा गदारोळा ।
म्हणे चोखामेळा विठ्‌ठल वाचे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

योग याग तप – संत चोखामेळा अभंग – २३८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *