संत चोखामेळा अभंग

आणिक दैवतें काय – संत चोखामेळा अभंग – २३९

आणिक दैवतें काय – संत चोखामेळा अभंग – २३९


आणिक दैवतें काय बापुडीं ।
काय याची जोडी इच्छा पुरे ॥१॥
तैसा नव्हे माझा पंढरीचा राजा ।
न सांगतां सहजा इच्छा पुरे ॥२॥
न लगे आटणी तपाची दाटनी ।
न लगे तीर्थाटणीं काया क्लेश ॥३॥
चोखा म्हणे नाम जपतां सुलभ ।
रुक्मिणीवल्लभ जवळी वसे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आणिक दैवतें काय – संत चोखामेळा अभंग – २३९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *